e-mail:
vergeten?
Wachtwoord:
Aanmelden

Privacy Information.Privacybeleid.

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en de gegevensbeschermingsverklaring.

In principe is het mogelijk onze website te gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Indien op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verantwoordelijk voor gegevensbescherming

Heinz Regalsysteme GmbH
Marktplatz 14
94060 Pocking

Vragen over gegevensbescherming kunt u richten aan bovenstaand adres of gebruik maken van een van de contactmogelijkheden die terug te vinden is in onze wettelijke informatie.

Er is geen verantwoordelijke voor gegevensbescherming in dienst genomen, aangezien de wet dat niet vereist.

Gegevensopslag

Wij wijzen erop dat ter vereenvoudiging van het koopproces en voor de verdere afwikkeling van de overeenkomst de IP-gegevens van de eigenaar van de verbinding door de exploitant van de webshop worden opgeslagen, evenals de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de koper. Wij slaan ook een veilige hashwaarde op van het door de gebruiker gekozen wachtwoord.

Daarnaast worden ook de ID, de configuratie en het aantal bij ons bestelde producten opgeslagen met het oog op de verwerking van het contract. De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Zonder deze gegevens kunnen wij het contract met u niet afsluiten. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, met uitzondering van de doorgifte aan het door ons ingeschakelde transportbedrijf/verzendbedrijf voor de levering van de goederen en aan onze belastingadviseur voor het vervullen van onze fiscale verplichtingen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden. Hieruit volgt dat wij uw gegevens zo lang moeten bewaren als nodig is om deze doeleinden te verwezenlijken. Wij zijn ook wettelijk verplicht uw gegevens te bewaren. Zelfs als u niet langer onze klant bent, blijven deze bewaarplichten bestaan. Een overzicht van de in Duitsland geldende wettelijke bewaartermijnen vindt u bijvoorbeeld hier: https://www.audatis.de/downloads/2811/

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Ze veroorzaken geen schade. We gebruiken...

  • Cookies die technisch noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website (ASP.net Session Cookie, RequestVerificationToken), alsmede
  • Cookies om het dataverkeer van onze website anoniem te analyseren (Google Analytics).

Wijzelf plaatsen alleen cookies op uw eindapparaat die automatisch worden gewist aan het einde van uw bezoek aan onze website, met als enige uitzondering de cookie voor het opslaan van cookietoestemming (cookiedisclaimer). Voor de verkeersanalyse gebruikt Google ook cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen, onder andere om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.

Wij gebruiken alleen cookies met uw toestemming, tenzij ze technisch noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. U heeft het gebruik van cookies niet aanvaard. Gelieve hier uw toestemming te geven. Bedankt om uw toestemming te geven.

Google Analytics

Deze website gebruikt (alleen met uw toestemming) functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics gebruikt doelgerichte cookies.
Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

IP-anonimisering

Wij gebruiken de functie "Activering van IP-anonimisering" op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een vraag stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de vraag en eventuele vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na ons laatste contact, op basis van artikel 6 lid 1 lid a (toestemming) en/of lid f (gerechtvaardigd belang) van de AVG.

SSL-encryptie

Deze site gebruikt SSL-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals vragen die u aan ons als sitebeheerder stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in de browserregel.

Als SSL-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Uw rechten

Met betrekking tot uw bij ons opgeslagen gegevens hebt u in het algemeen recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid van gegevens, herroeping en bezwaar. U kunt op ieder moment contact met ons opnemen op het in het vermelde adres in de onze wettelijke informatie met betrekking tot deze en andere vragen over persoonsgegevens. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten inzake gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij ons of bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Bronnen: eRecht24, WKO

Heinz, kwaliteit en vakkundigheid tegen een eerlijke prijs.
draagarmstellingen
palletstellingen
aanvraag stellen
close button previous image next image